Advokátní kancelář
Právní služby
  • zastupování v právních sporech (před soudy, rozhodci)
  • běžná občanská a obchodní agenda
  • právní vztahy k nemovitostem (byty, pozemky, vklady do katastru)
  • pracovní právo
  • rodinné právo
  • smlouvy, právní rozbory, návrhy postupu
  • příležitostně i trestní právo
  • bezplatná on-line právní poradna
Mou snahou je vycházet klientům vstříc po stránce lidské i finanční.