Advokátní kancelář
Profesní informace
Mgr. Pavel Chráska, advokát
2009 až současnost – samostatná advokátní praxe
2008 – 2009 – soudce u Obvodního soudu pro Prahu 2
2008 – samostatná advokátní praxe
2003 – 2007 – advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Praze
2002 – 2003 – civilní služba (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
2002 – absolvoval magisterské studium práva na Právnické fakultě UK v Praze
1999 – absolvoval magisterské studium sociologie na Fakultě sociálních věd UK v
Zkušenosti:
zastupování před soudy všech druhů a stupňů (civilní spory, trestní, správní, i ústavní stížnosti), sepisy smluv, právních rozborů apod., a to vše v oblasti práva občanského (právo nemovitostní, rodinné právo, ...), obchodního, pracovního i správního atd.; práce pro subjekty z různých druhů (fyzické osoby i právnické osoby střední velikosti)
Jiné zkušenosti: dva roky externího vyučování sociologie na střední a vyšší odborné škole
Jazyky: angličtina
Bydliště: Praha
Řidičské oprávnění: ano
Pracovní zásady:
podstatná je pro mě poctivost a přímé jednání; zachování dobrých vztahů s klienty, založených na důvěře, má pro mě přednost před financemi; v právních rozborech nabízím alternativy řešení; snažím se upřímně sdělit možné pozitivní i negativní výsledky zvolených způsobů řešení problémů.
Osobní informace
Jsem narozen v roce 1976 v Praze.
Od roku 2003 jsem ženat, mám tři děti.
Od roku 1994 jsem vedoucí dětského křesťanského oddílu při Církvi bratrské, jejímž jsem členem.

V Praze dne 7.4.2012